dilluns, 30 de juliol de 2012

Pardal Xarrec (Passer montanus)
En aquestes fotos es poden distingir pardals concretament pardals xarrecs (Passer montanus). Aquest pardal es distingeix per la seva taca negra que té a la galta i el capell castany més aviat tirant cap a vermellós. Aquest pardal pot arribar a fer uns 10 cms. 
Pel que fa a la seva veu es pot distingir un repetit ''txip-txup''.
D'altra banda quan es parla del seu hàbitat cal dir que es pot trobar a tot Europa i concretament a prop de les cases tot hi ser més esquerp que el pardal comú.
Aquestes  fotos van ser tirades desde el Hide de Turó, i es pot observar un conjunt de pardals mascles que mengen el blat que es va dipositar en unes clapes al sòl per atreure als ocells i per evitar que el blat fos menjat per les formigues.

dilluns, 23 de juliol de 2012

Tórtora (Streptopelia turtur)
Es pot veure una Tórtora ( Streptopelia turtur ). Es distingeix  pel seu vol més fi, es a dir no tant ofegat com la Tórtora turca ( Streptopelia decaocto ). En destaca el seu dors rogenc i la cua de puntes blanques arrodonida. La Tórtora pot arribar a fer uns 28 cms. Tot hi així és més petita que els Coloms comuns. Pel que fa a la veu  es pot distingir un repetit i roncant '' ruu-r''.
D'altra banda pel que fa al seu hàbitat pot trobar en camps oberts de blat, amb preferència als segats.

dijous, 19 de juliol de 2012

Bitxac comú (Saxicola torquata)

Es pot veure un Bitxac comú (Saxicola torquata).
Aquest ocell es pot distingir pel seu cap negre, el pit rogenc i la taca blanca al coll. El bitxac comú pot arribar a fer uns 13 cm.
En aquest ocell es pot distingir el seu vol lent i a batzegades. Aquest bitxac comú ha estat trobat a un dels canyars del riu francolí al tram de la Pobla de Mafumet. Pel que fa a la seva veu es distingeix un ''tsack-tsack'' repetit ràpidament. D'altra banda el seu hàbitat el trobem a prop de rius o rierols amb canyars.

dimecres, 18 de juliol de 2012

Abellerol (Merops apiaster)


Es pot observar un Abellerol (Merops apiaster). Aquest ocell té uns trets molt diferenciats com són ara la seva gorja groga i el seu pit verd-blau,   groc i castany. L'abellerol pot arribar a fer uns 28 cm. També se'ls distingeix pel seu gran bec corbat i les rectrius centrals allargades. En destaca el seu vol gràcil i planant. Pel que fa a la seva veu es pot distingir un ''prruip'' que es repeteix constantment. D'altra banda el seu hàbitat es distingeixen camps oberts amb pocs arbres i pals de telègraf i d'electricitat. Aquesta au tant peculiar fa els nius a muntanyes de terra i sorra.

dijous, 12 de juliol de 2012

Polla d'aigua (Gallinula chloropus)Es pot veure una Polla d'aigua (Gallinula chloropus).
Un dels trets més distintius que té la polla d'aigua és el seu bec vermell amb la punta de color groc i a les ales es pot distingir un llista blanca. La polla d'aigua pot arribar a fer uns 30 cm.
Aquest ocell es presenta com un ocell robust i negre lluent. Aquest ocell nada d'una manera molt peculiar es a dir que pega batzegades amb el cos i quan es posa nerviós mou la cua continuament.
D'altra banda pel que fa a la seva veu es distingeix un penetrant ''quittic''. Pel que fa al seu hàbitat es pot trobar aquest ocell en rierols, estanys i aiguamolls.

Tudó (Columba palumbus)


Es pot veure un Tudó (Columba palumbus). Els trets més distintius que té el tudó són que és molt gros, que té unes taques alars blanques i el tret més distintiu que es pot veure en aquesta foto són les taques blanques al coll. El tudó pot arribar a fer uns 40 cm.
El tudó jove no té les taques al coll, també se sol ajuntar amb els coloms roquers i les xixelles. També quan s'enlaira aleteja molt bruscament les seves ales. D'altra banda pel que fa a la seva veu es distingeix un '' co-cuuu-co-cuu-cuu''.
Pel que fa al seu hàbitat es pot dir que els hi agraden els arbres vell sobretot els pins ja que els aïllen de la calor i amb la pinassa es serveixen de fer els nius plans en l'època de cria.

Cadernera (Carduelis carduelis)En aquestes imatges es pot observar una Cadernera (Carduelis carduelis).  Aquest fringíl.lid es pot diferenciar dels altres per la seva cara blanca i vermella i per la franja alar groga. Aquest fringíl.lid té un vol molt irregular es a dir ondulat.
La cadernera pot arribar a fer uns 14 cm. Davant d'això es diu que es força sociable tot i que en llibertat no ho són massa.
Pel que fa a la seva veu es pot distingir un ''suitt-uitt-uitt-uitt'' que vol dir ansietat i alerta que es el que es sol sentir si les trobes en llibertat. D'altra banda el seu hàbitat correspon a camps fruiters, de blat no segat i jardins i parcs refugiantse del sol i la calor.

dimecres, 11 de juliol de 2012

Mallerenga Carbonera (Parus major)


En aquestes fotos es pot distingir una Mallerenga Carbonera ( Parus major). Les mallerengues són ocells petits, molt actius. Un tret comú de totes elles són les galtes blanques i els pitets negres.
D'altra banda un tret distintiu d'aquesta mallerenga carbonera pot ser la llista negra al ventre amb el contrast de les plomes grogues.
Pot arribar a fer uns 14 cm. Pel que fa a la seva veu (cant) es pot un ''tsinc-tsinc''. L'hàbitat d'aquesta mallerenga es correspon a boscos  mixtos, tanques i forats d'arbres com les oliveres.
Aquestes fotos es van tirar al col.legi Turó, en un forat d'una olivera s'hi va avistar aquest niu.

divendres, 6 de juliol de 2012

Verdum (Carduelis chloris)En aquestes fotos es pot distingir un Verdum ( Carduelis chloris).
Aquest fringíl.lid  es fàcil de distingir per les seves taques grogues al carpó i pel seu color verd. La femella té colors més pàl·lids.
Pot arribar a fer uns 14 cm. D'altra banda pel que fa a la seva veu es distingeix un ''xiuuuu'' i un ''xiuuu'' successius.
Aquest ocell es bastant sociable i es pot trobar en jardins, conreus i
sobretot tanques.


dijous, 5 de juliol de 2012

Enganyapastors (Caprimulgus europaeus)


En aquestes fotos es pot distingir un Enganyapastors ( Caprimulgus europaeus ). Aquest ocell té color de camuflatge de fullaraca i es difícil de distingir una característica molt especial es que està la major part del temps a terra estès. Aquestes fotos van ser tirades gràcies al meu tutor del treball de recerca ( Sr.Lopez), que va localitzar aquest ocell a la Pobla de Mafumet. Vam descobrir que estava covant dos ous al terra, amb tots els perills que comporta això. Aquest ocell pertany a la família ( Caprimulgidae ), són ocells nocturns, insectívors i amb unes grans obertures de boca.
L'enganyapastors pot arribar a fer 27 cm. Pel que fa a la seva veu (cant) es pot distingir un ''rum-rum'' de vegades molt allargat.
Finalment i per acabar a aquest ocell tant fabulós se'l pot trobar en erms, descampats i clarianes obertes de boscos amb falgueres.

dimecres, 4 de juliol de 2012

Puput (Upupa epops)

En aquestes tres fotos es pot observar un Puput(Upupa epops).
Aquest ocell es molt fàcil de distingir ja que els seus colors són inconfusibles al igual que el seu vol en el que es poden distingir unes ales de color negre amb taques blanques i el carpó de color ataronjat. Una característica molt curiosa es que se li posa el plomall erèctil en ventall. El puput pot arribar a mesurar uns 28cm. Pel que fa a la seva veu es distingeix un ''puu-puu'' i una gatzara d'alarma. D'altra banda i per acabar aquest ocell tan característic el podem trobar en boscos oberts, plantacions i parcs.

Gafarró (Serinus serinus)

En aquestes fotos es pot distingir un Gafarró ( Serinus serinus).
Les vaig tirar a Mont-roig del camp en un xop. El gafarró es distingeix de molts fringíl.lids per la seva forma més rodoneta, pel seu bec rabassut i sobretot pel seu pic groc i el carpó també groc.
El gafarró com la majoria de fringíl.lids té un vol molt irregular es a dir ondulat. La mida d'un gafarró ronda entre els 9 i 11 cm. Aquest fringíl.lid es deix acostar bastant es força sociable.
Pel que fa a la veu i al cant es distingeix un ràpid ''tui-tui-tui-tui''.
Es poden trobar en vinyes, parcs, petits arbres.

dimarts, 3 de juliol de 2012

Tallarol Capnegre (Sylvia melancephala)

 Aquestes fotografies són de Tallarol Capnegre (Sylvia melancephala). S'assembla molt a la Tallareta Vulgar (Sylvia communis). Peró se'n distingeix pel capell negre per sota l'ull, els flancs grisos i perquè enlaira la cua. En les dues primeres fotos es poden veure el mascle o la femella (pare o mare), en les dues segones es distingeix un tallarol jove i finalment buscant i buscant d'on venia el cant d'alerta vaig trobar ven amagat un poll o cria molt petit recent sortit de l'ou que no deia fer ni 2 dies,(tenia la forma de l'ou). Perquè us en feu una idea de la mida heu d'unir el vostre polze amb el vostre index de la mateixa mà i veure com era de petit. El tallarol pot arribar a fer uns 13 cm.
El tallarol té un vol molt irregular i sacsejat. D'altra banda la seva veu o cant es distingeix un ''triik,triik''. Per acabar aquest ocell es pot trobar en boscos d'alzines i pins però el que els hi agrada més són els arbusts baixos.

Cuereta Blanca Vulgar (Motacilla a. alba)

La Cuereta Blanca Vulgar ( Motacilla a. alba).
Es distingeix dels altres grups de cueretes per el seu dors gris llis i el capell i pitet negres separats. A la pràctica es fàcil de distingir de la Cuereta Blanca Endolada ( Motacilla alba yarrellii) per les seves ales totalment grisades a diferència d'aquesta que les té totalment negres. Aquest ocell pot arribar a fer uns 18 cm.
El color més grisenc de les ales es degut  a que està en època de cria. Pel que fa al cant es distingeix un ''txiziik'' i el d'alarma es el mateix però més ràpid. D'altra banda l'hàbitat es que es pot trobar a jardins, masies, camps oberts i aprop de petites bases.